گوگل 11 پروژه دروپال را برای تابستان انتخاب کرد

هر ساله گوگل برای فصل تابستان تعدادی پروژه متن باز (Open Source) را انتخاب می کند و از دانشجویان علاقه مند و کاربلد هر حوزه دعوت می کند تا برای کار کردن روی این پروژه ها رزومه خود را بفرستند.

در طی این مدت شما کارآموز گوگل خواهید بود و گوگل به شما حقوق می دهد.

با توجه به جنس پروژه ها از شرکت ها و موسسات معتبر متن باز دنیا جهت مدیریت این پروژه و حمایت (mentor) کارآموزان دعوت به عمل می آید تا کار دانش جویان و کارآموزان بهتر پیش برود.

امسال هم مثل سال های گذشته تعدادی از پروژه های مرتبط با دروپال که بیش تر برای دروپال 8 هستند از سوی گوگل انتخاب شدند تا در طی مدت تابستان با حمایت گوگل به سر انجام برسند.

لینک اطلاعات بیش تر